عارض الصور (تاريخ التحديث)
  << عودة الى صفحة البرمجيات
2019/07/09
الاصدار:1.83
تغييرات:  - Supported 4K and 8K monitors for high-resolution draw functionality.
 - Added "Open..." menu.
 - Improved its interface to be more user-friendly.
 - Changed the default skin to "White" to match the Windows 10 theme better.
 - Many improvement on installer, in order to reduce many problems caused by recent "Windows SmartScreen".
 - Fully supported Russian language.

الروسية تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلNikitich حقا بفضل الكثير


Update (2019/05/27):
 - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.

Update (2019/05/26):
 - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2019/05/27
الاصدار:1.82
تغييرات:  - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.
 
2019/05/26
الاصدار:1.81
تغييرات:  - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2013/08/20
الاصدار:1.80
تغييرات:  - Added Chinese (Simplified) language support.

الصينية المبسطةالدعم كان ممكنا بفضلZhang Zhe حقا بفضل الكثير

 
2013/06/16
الاصدار:1.79
تغييرات:  - Added Hungarian Language support.

الهنغاريةالدعم كان ممكنا بفضلlostprophet (Lostprophet Magyarítások) حقا بفضل الكثير

 
2013/05/12
الاصدار:1.78
تغييرات:  - Added Greek Language support.

Greekالدعم كان ممكنا بفضلgeogeo.gr (geogeo.gr) حقا بفضل الكثير

 
2013/05/04
الاصدار:1.77
تغييرات:  - Revised Polish Language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.

Polish تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلZbigniew Strzelczyk حقا بفضل الكثير

 
2013/04/29
الاصدار:1.76
تغييرات:  - Improved the mouse sensitivity when starting to drag the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Polish Language support.

Polishالدعم كان ممكنا بفضلZbigniew Strzelczyk حقا بفضل الكثير

 
2013/04/07
الاصدار:1.75
تغييرات:  - Officially supported Windows 8.
 - Added Arabic Language support.
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 ImageViewer" to "Moo0 Image Viewer".

عربيالدعم كان ممكنا بفضلMajed Alotaibi حقا بفضل الكثير

 
2012/12/09
الاصدار:1.74
تغييرات:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/10/14
الاصدار:1.73
تغييرات:  - Added French (Revision) language support.

الفرنسية تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلChristian LEFEVRE حقا بفضل الكثير

 
2011/09/07
الاصدار:1.72
تغييرات:  - Added Indonesian language support.

Indonesianالدعم كان ممكنا بفضلNidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) (Jaring Hikmah) حقا بفضل الكثير

 
2011/08/12
الاصدار:1.71
تغييرات:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/22
الاصدار:1.70
تغييرات:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/09/21
الاصدار:1.69
تغييرات:  - Added Ukrainian language support.

Ukrainianالدعم كان ممكنا بفضلaskold.uaix (тумблер пиарофага) حقا بفضل الكثير

 
2010/08/19
الاصدار:1.68
تغييرات:  - Fixed a bug on viewing Vista/7 256 PNG compressed icons.

 
2010/07/23
الاصدار:1.67
تغييرات:  - Some bug fixes on resource management mechanism of the GUI components.
 - Added Dutch language support.
 - Added Greek support to the installer.
 - Added Hungarian (partial) support to the installer.

الهولنديةالدعم كان ممكنا بفضلHans Postema حقا بفضل الكثير

Hungarian (Installer) (Partial)الدعم كان ممكنا بفضلRobert L. (Robert L. Productions) حقا بفضل الكثير

Greek المثبتالدعم كان ممكنا بفضلPanagiotis Fotoglou حقا بفضل الكثير

 
2010/02/23
الاصدار:1.66
تغييرات:  - Added Turkish support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

التركيةالدعم كان ممكنا بفضلYavuz Aydemir حقا بفضل الكثير

الصينية المبسطة المثبتالدعم كان ممكنا بفضلchengent حقا بفضل الكثير

الهولندية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلGeert Delmeiren (Belgium) حقا بفضل الكثير

التركية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلYavuz Aydemir حقا بفضل الكثير

 
2009/12/11
الاصدار:1.65
تغييرات:  - Added Windows 7 support.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

عربي المثبتالدعم كان ممكنا بفضلalyzeedus_dwadeh (http://www.wata.cc) حقا بفضل الكثير

الصينية التقليدية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلHeaven حقا بفضل الكثير

الفرنسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلKévin Jorand حقا بفضل الكثير

 
2009/10/20
الاصدار:1.64
تغييرات:  - Added French Language Support.

الفرنسيةالدعم كان ممكنا بفضلA Kind Anonymous Person حقا بفضل الكثير

 
2009/10/10
الاصدار:1.63
تغييرات:  - Added Italian Language Support.
 - You can now adjust Window's transparency.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

الايطاليةالدعم كان ممكنا بفضلRinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark) حقا بفضل الكثير

البيلوروسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

الايطالية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلRinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark) حقا بفضل الكثير

الروسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

 
2009/09/25
الاصدار:1.62
تغييرات:  - Added German Language Support.

الألمانيةالدعم كان ممكنا بفضلKarl Winzig حقا بفضل الكثير

 
2009/09/17
الاصدار:1.61
تغييرات:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Bug fix on reading BI_BITFIELDS style of Bitmap format, which is usually generated only by some specific types of hardware machines.

البيلوروسيةالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

الروسيةالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

 
2009/08/16
الاصدار:1.60
تغييرات:  - Reduced memory usage.
 - Reduced GDI object usage.
 - It works faster.
 - Removed restriction against Windows 7.
 
2009/03/21
الاصدار:1.59
تغييرات:  - Organized context menu.
 - It now remembers last used fit mode.
 - Now, you can choose default fit mode from "View -> Default Fit Mode".
 
2009/03/17
الاصدار:1.58
تغييرات:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 - Fix a bug in border sizing behavior.
 
2009/02/28
الاصدار:1.57
تغييرات:  - Brought back "Fit Window to Image" button.
 - You can now delete the current image file by "Delete" key.
 - Fixed a bug on last used folder memorization.
 
2009/02/09
الاصدار:1.56
تغييرات:  - Fixed a bug related to GIF animation.
 
2009/01/28
الاصدار:1.55
تغييرات:  - Added Spanish Language Support

الأسبانيةالدعم كان ممكنا بفضلÁlvaro Méndez (Charcutero y Yo) حقا بفضل الكثير

 
2009/01/20 (Major Update)
الاصدار:1.54
تغييرات:  - Added Various Useful Filters
 - You can now easily Save and Load your Own Filter Set
 - Added Print Functionalities
 - Added Clipboard Related Functionalities
 - Unified "Fit Image to Window" and "Fit Window to Image"
 - Smarter Behavior
 - Fixed Multiple Bugs
 - Added Korean Language Support
 
2008/11/14
الاصدار:1.53
تغييرات:  - Added Slide Show Feature
 - Supported GIF Animation
 - Reduced Memory Usage
 - Reduced GDI Resource Usage
 - Fixed Multiple Bugs
 - Supported Windows Server 2003
 - Supported Windows Vista
 
2008/09/15
الاصدار:1.52
تغييرات:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/05
الاصدار:1.51
تغييرات:Fixed a bug on the installer. Fixed a bug on incorrect display of very small images. Also, many behaviours are improved to let you view images even more comfortably.

  << عودة الى صفحة البرمجيات
2019/07/09
الاصدار:1.83
تغييرات:  - Supported 4K and 8K monitors for high-resolution draw functionality.
 - Added "Open..." menu.
 - Improved its interface to be more user-friendly.
 - Changed the default skin to "White" to match the Windows 10 theme better.
 - Many improvements on installer, in order to reduce many problems caused by the recent "Windows SmartScreen".
 - Fully supported Russian language.

الروسية تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلNikitich حقا بفضل الكثير


Update (2019/05/27):
 - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.

Update (2019/05/26):
 - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2019/05/27
الاصدار:1.82
تغييرات:  - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.
 
2019/05/26
الاصدار:1.81
تغييرات:  - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2013/08/20
الاصدار:1.80
تغييرات:  - Added Chinese (Simplified) language support.

الصينية المبسطةالدعم كان ممكنا بفضلZhang Zhe حقا بفضل الكثير

 
2013/06/16
الاصدار:1.79
تغييرات:  - Added Hungarian Language support.

الهنغاريةالدعم كان ممكنا بفضلlostprophet (Lostprophet Magyarítások) حقا بفضل الكثير

 
2013/05/12
الاصدار:1.78
تغييرات:  - Added Greek Language support.

Greekالدعم كان ممكنا بفضلgeogeo.gr (geogeo.gr) حقا بفضل الكثير

 
2013/05/04
الاصدار:1.77
تغييرات:  - Revised Polish Language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.

Polish تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلZbigniew Strzelczyk حقا بفضل الكثير

 
2013/04/29
الاصدار:1.76
تغييرات:  - Improved the mouse sensitivity when starting to drag the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Polish Language support.

Polishالدعم كان ممكنا بفضلZbigniew Strzelczyk حقا بفضل الكثير

 
2013/04/07
الاصدار:1.75
تغييرات:  - Officially supported Windows 8.
 - Added Arabic Language support.
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 ImageViewer SP" to "Moo0 Image Viewer SP".

عربيالدعم كان ممكنا بفضلMajed Alotaibi حقا بفضل الكثير

 
2012/12/09
الاصدار:1.74
تغييرات:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/10/14
الاصدار:1.73
تغييرات:  - Added French (Revision) language support.

الفرنسية تنقيحالدعم كان ممكنا بفضلChristian LEFEVRE حقا بفضل الكثير

 
2011/09/07
الاصدار:1.72
تغييرات:  - Added Indonesian language support.

Indonesianالدعم كان ممكنا بفضلNidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) (Jaring Hikmah) حقا بفضل الكثير

 
2011/08/12
الاصدار:1.71
تغييرات:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/22
الاصدار:1.70
تغييرات:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/09/21
الاصدار:1.69
تغييرات:  - Added Ukrainian language support.

Ukrainianالدعم كان ممكنا بفضلaskold.uaix (тумблер пиарофага) حقا بفضل الكثير

 
2010/08/19
الاصدار:1.68
تغييرات:  - Fix a bug on viewing Vista/7 256 PNG compressed icons.

 
2010/07/23
الاصدار:1.67
تغييرات:  - Some bug fixes on resource management mechanism of the GUI components.
 - Added Dutch language support.
 - Added Greek support to the installer.
 - Added Hungarian (partial) support to the installer.

الهولنديةالدعم كان ممكنا بفضلHans Postema حقا بفضل الكثير

Hungarian (Installer) (Partial)الدعم كان ممكنا بفضلRobert L. (Robert L. Productions) حقا بفضل الكثير

Greek المثبتالدعم كان ممكنا بفضلPanagiotis Fotoglou حقا بفضل الكثير

 
2010/02/23
الاصدار:1.66
تغييرات:  - Added Turkish support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

التركيةالدعم كان ممكنا بفضلYavuz Aydemir حقا بفضل الكثير

الصينية المبسطة المثبتالدعم كان ممكنا بفضلchengent حقا بفضل الكثير

الهولندية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلGeert Delmeiren (Belgium) حقا بفضل الكثير

التركية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلYavuz Aydemir حقا بفضل الكثير

 
2009/12/11
الاصدار:1.65
تغييرات:  - Added Windows 7 support.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

عربي المثبتالدعم كان ممكنا بفضلalyzeedus_dwadeh (http://www.wata.cc) حقا بفضل الكثير

الصينية التقليدية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلHeaven حقا بفضل الكثير

الفرنسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلKévin Jorand حقا بفضل الكثير

 
2009/10/20
الاصدار:1.64
تغييرات:  - Added French Language Support.

الفرنسيةالدعم كان ممكنا بفضلA Kind Anonymous Person حقا بفضل الكثير

 
2009/10/10
الاصدار:1.63
تغييرات:  - Added Italian Language Support.
 - You can now adjust Window's transparency.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

الايطاليةالدعم كان ممكنا بفضلRinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark) حقا بفضل الكثير

البيلوروسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

الايطالية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلRinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark) حقا بفضل الكثير

الروسية المثبتالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

 
2009/09/25
الاصدار:1.62
تغييرات:  - Added German Language Support.

الألمانيةالدعم كان ممكنا بفضلKarl Winzig حقا بفضل الكثير

 
2009/09/17
الاصدار:1.61
تغييرات:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Bug fix on reading BI_BITFIELDS style of Bitmap format, which is usually generated only by some specific types of hardware machines.

البيلوروسيةالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

الروسيةالدعم كان ممكنا بفضلArhim2005 حقا بفضل الكثير

 
2009/08/16
الاصدار:1.60
تغييرات:  - Reduced memory usage.
 - Reduced GDI object usage.
 - It works faster.
 - Removed restriction against Windows 7.
 - Fixed a bug in which version dialog window was still showing "(30 days free trial)" even after registration.
 
2009/03/21
الاصدار:1.59
تغييرات:  - Organized context menu.
 - It now remembers last used fit mode.
 - Now, you can choose default fit mode from "View -> Default Fit Mode".
 
2009/03/17
الاصدار:1.58
تغييرات:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 - Fix a bug in border sizing behavior.
 
2009/02/28
الاصدار:1.57
تغييرات:  - Brought back "Fit Window to Image" button.
 - You can now delete the current image file by "Delete" key.
 - Fixed a bug on last used folder memorization.
 - Increased trial period to 30 days.
 
2009/02/09
الاصدار:1.56
تغييرات:  - Fixed a bug related to GIF animation.
 
2009/01/28
الاصدار:1.55
تغييرات:  - Added Spanish Language Support
 - Also, the trial Period has been revised to 20 days

الأسبانيةالدعم كان ممكنا بفضلÁlvaro Méndez (Charcutero y Yo) حقا بفضل الكثير

------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[برامج مجانية مفيدة لنظام التشغيل ويندوز - Moo0 (not MooO)]:


Moo0 قائمة برامج

Moo0 Web Application List

English): Image Viewer (Free) - A Simple and Flexible Image Viewer | image viewer, free image viewer, photo viewer free, lmage viewer, free photo viewer, photo viewer download, picture viewer, image viewer free, windows photo viewer download for windows 7, download image viewer

عربي): عارض الصور (مجاني) - عارض الصور بسيط ومرن | عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور مجانا, عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور تحميل, عارض الصور, عارض الصور مجانا, ويندوز عارض الصور تحميل ويندوز 7, تحميل عارض الصور

Беларускі): прагляд малюнкаў (Бясплатна) - Просты і гнуткі сродак прагляду малюнкаў | прагляд малюнкаў, бясплатная праграма прагляд малюнкаў, прагляд фота бясплатна, lmage глядач, фота глядач, фота спампаваць глядач, прыкладанне для прагляду малюнкаў, прагляд малюнкаў бясплатна, акно прагляду фота спампаваць Windows 7, прагляд загрузка малюнкаў

Dansk): Billedfremviser (Gratis) - En simpel og fleksibel billedfremviser | billedfremviser, gratis billedfremviser, billedfremviser gratis, billedfremviser, gratis billedfremviser, billedfremviser download, billedfremviser, billedfremviser gratis, vinduer billedfremviser download til Windows 7, download billedfremviser

Deutsch): Bildbetrachter (Kostenlos) - Einfacher und vielseitiger Bildbetrachter | Bildbetrachter, kostenlose Bildbetrachter, Fotobetrachter kostenlos, Bildbetrachter, kostenlose Fotobetrachter, Fotobetrachter Download, Bildbetrachter, Bildbetrachter kostenlos, Windows Fotobetrachter Download für Windows 7, Download Bildbetrachter

Español): Visor de imágenes (Gratis) - Un visor de imágenes simple y flexible | visor de imágenes, visor de imágenes gratuito, visor de fotos gratuito, visor de imágenes, visor de fotografías gratuito, descarga de visores de fotos, visor de imágenes, visor de imágenes gratuito, descarga de visor de fotos de windows para windows 7, descarga de visor de imágenes

Français): Visionneuse d'Image (Libre) - Une visionneuse d'images simple et flexible | visionneuse d'images, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images télécharger, visionneuse d'image, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images Windows télécharger pour windows 7, télécharger visionneuse d'image meilleure visionneuse d'image

Ελληνικά): Προβολή εικόνων (Δωρεάν) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων | το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών

Bahasa Indonesia): PenampilCitra (Gratis) - Penampil Gambar Sederhana dan Fleksibel | penampil gambar, penampil gambar gratis, penampil foto gratis, penampil lmage, penampil foto gratis, unduh penampil foto, penampil gambar, penampil gambar gratis, unduh penampil foto windows untuk windows 7, unduh penampil gambar

Italiano): Visualizzatore di immagini (Gratuito) - Semplice e Versatile Visualizzatore di Immagini | visualizzatore di immagini, visualizzatore di immagini gratuito, visualizzatore di foto gratuito, visualizzatore di immagini, visualizzatore di foto gratuito, visualizzatore di foto download, visualizzatore di immagini, visualizzatore di immagini gratuito, visualizzatore di foto di windows download per windows 7, download di visualizzatore di immagini

简体中文): 画像浏览器 (免费) - 一款简单又灵活的图片浏览器 | 图片浏览器, 免费的图像浏览器, 免费的照片浏览器, 图像浏览器, 免费的照片浏览器, 照片浏览器下载, 图片浏览器, 免费的图像浏览器, Windows 7的照片浏览器下载, 下载图像浏览器

日本語): 画像ビューア (フリーソフト) - シンプルで柔軟な画像ビューワー | 画像 表示 ソフト, 画像閲覧ソフト, 画像表示 ソフト, 漫画表示 ソフト, 画像閲覧 ソフト, 漫画 表示 ソフト, 写真 表示 フリー, 画像 表示 ソフト, フリーソフト 画像表示, 漫画表示 フリーソフト

한국어): 이미지 뷰어 (프리웨어) - 날렵하고 유연한 다기능 뷰어 | 이미지뷰어, 이미지 뷰어, 영상 뷰어, 무료 영상 뷰어, 사진 뷰어 무료, 영상 뷰어, 무료 사진 뷰어, 사진 뷰어 다운로드, 사진 뷰어, 영상 뷰어 무료

Nederlands): Image Viewer (Gratis) - Om eenvoudig en flexibel afbeeldingen weer te geven. | image viewer, free image viewer, foto viewer gratis, lmage viewer, gratis foto viewer, foto viewer download, foto viewer, image viewer gratis, windows photo viewer download voor windows 7, download image viewer

Polski): Przeglądarka zdjęć (Bezpłatny) - Prosta i elastyczna przeglądarka obrazów | przeglądarka zdjęć, darmowa przeglądarka zdjęć, przeglądarka zdjęć za darmo, przeglądarka lmage, bezpłatna przeglądarka zdjęć, pobieranie przeglądarek zdjęć, przeglądarka zdjęć, przeglądarka zdjęć za darmo, przeglądarka zdjęć systemu Windows 7 dla Windows 7, przeglądarka zdjęć

Português): Visualizador de imagens (Grátis) - Um visualizador de imagens simples e flexível | visualizador de imagens, visualizador de imagens gratuito, visualizador de fotos grátis, visualizador de imagens, visualizador de fotos gratuito, visualizador de fotos download, visualizador de imagens, visualizador de imagens grátis, visualizador de fotos do windows download para windows 7, download visualizador de imagens

Русский): Просмотрщик изображений (Бесплатно) - Просмотр изображений фото | просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик изображений, просмотрщик фотографий бесплатно, просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик фотографий, просмотрщик фотографий, просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик изображений, просмотрщик фотографий для Windows 7, загрузка изображений

Svenska): Bildvisare (Gratis) - En enkel och flexibl bildvisare | bildvisare, gratis bildvisare, bildvisare gratis, bildvisare, gratis bildvisare, fotovisare nedladdning, bildvisare, bildvisare gratis, windows fotovisare nedladdning för Windows 7, ladda ner bildvisare

ภาษาไทย): โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ

Türkçe): Resim görüntüleyici (Ücretsiz) - Basit ve Esnek Bir Görüntüleyici | resim görüntüleyici, ücretsiz resim görüntüleyici, ücretsiz resim görüntüleyici, ücretsiz lmage görüntüleyici, ücretsiz fotoğraf görüntüleyici, fotoğraf görüntüleyici indir, resim görüntüleyici, ücretsiz görüntü görüntüleyici, ücretsiz windows görüntüleyici indir, windows 7 için indir

Українська): Переглядач зображень (Безкоштовно) - Простий і гнучкий перегляд зобажень | переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, переглядач lmage, безкоштовний переглядач зображень, переглядач зображень, переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, завантаження зображень для Windows для Windows 7, завантаження зображень для перегляду зображень

Việt Nam): Xem ảnh (Miễn phí) - Trình xem ảnh đơn giản và linh hoạt | Trình xem ảnh, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh miễn phí, trình xem lmage, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh tải về, trình xem ảnh, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh windows tải về cho windows 7, tải trình xem ảnh

تحويل نوع الصوت (مجاني) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 الشكل) | تحويل الصوت, تحويل الصوت moo0, أي شيء إلى mp3, mp2mp3mp4 تحميل, mp3 mp4 3gp, تحويل mp4 إلى واف, mp4 mp3, mp3 mp4 3gp مجانا, mp4 إلى واف, mp3 mp4 مجانا


تحسين MP3 (مجاني) - تحسين صوت MP3 حتى أفضل | أوديو إفكتيف, مو mp3, تأثيرات صوتية مجانية, mp3 فولومر, mp3 مفتاح المغير النسخة الكاملة تحميل مجانى, mp3 الملعب, mp3 محسن, مو الصوت, الملعب البرمجيات مجانا تحميل, moo0 تأثير الصوت


مشغل صوت (مجاني) - مشغل للصوت بسيط | مشغل الصوت, مشغل الصوت بسيط, لاعب الصوت مجانا, لاعب الصوت البرمجيات, لاعب الصوت تحميل, مو الصوت, مو لاعب, من السهل لاعب الصوت, أفضل لاعب الصوت ويندوز, لاعب الصوت الصغيرة


Mp3 محرر معلومات (مجاني) - Mp3 محرر معلومات ملف | mp3 محرر الصور, mp3 محرر, mp3 محرر مجانا, mp3info, MP3 تحرير البرمجيات, مجانا mp3 محرر, mp3 محرر على الانترنت, تحرير mp3, تحرير ملفات MP3, mp3 محرر تحميل مجانا


مسجل الصوت (مجاني) - تسجيل صوتك/صوت الحاسوب بسهولة | مسجل الصوت, تسجيل الصوت, تسجيل صوت, مسجل صوت, سجل صوت, تنزيل مسجل الصوت, تحميل مسجل الصوت, برنامج تسجيل الصوت, تسجيل الصوت من الكمبيوتر ويندوز 7, مسجل الاصوات


المكبر الشاشة (مجاني) - تكبير الشاشة عند الطلب | مكبر بالانجليزي, مكبر الشاشة, تكبير بالانجليزي, برنامج مكبر, تحميل برنامج magnifier, برنامج تكبير الشاشة, مكبر, moo0 magnifier, برنامج المكبر, معنى magnify


Multi-Desktop (مجاني) - A Simple Multi-Desktop Environment | متعددة سطح المكتب, متعددة سطح المكتب, متعددة سطح المكتب ويندوز 7, moo0 مولتيدسكتوب, مدير مولتيدسكتوب, موو مولتيدسكتوب, نوافذ سطح المكتب متعددة 7, ويندوز 7 سطح المكتب متعددة, برامج سطح المكتب متعددة, مو سطح المكتب


لقطة الشاشة (مجاني) - Ease your ScreenShot Task | لقطة شاشة هل تريد ترجمة الوصف إلى اللغة العربية باستخدام الترجمة من غوغل؟ ترجم الوصف عكسيا إلى اللغة الإنجليزية. ترجمة سكرينشوت بروغرام, سكرينشوت بروغرام, , لقطة شاشة هل تريد ترجمة الوصف إلى اللغة العربية باستخدام الترجمة من غوغل؟ ترجم الوصف عكسيا إلى اللغة الإنجليزية. ترجمة سكرينشوت بروغرامز, ويندوز 7, لقطة شاشة برنامج ويندوز 7 تحميل مجاني, لقطة شاشة تحميل مجانى البرمجيات, مجانا لقطة شاشة تحميل البرمجيات, ويندوز سكرينشوت بروغرام, لقطة شاشة هل تريد ترجمة الوصف إلى اللغة العربية باستخدام الترجمة من غوغل؟ لقطة شاشة تحميل البرمجيات مجانا


مؤقت بسيط (مجاني) - An Easy and Simple Timer | الموقت بسيطة تحميل, الموقت بسيطة تحميل, الموقت تحميل مجانا, الموقت مجانا, الموقت التطبيق للنوافذ 7, أدوات الموقت تحميل مجاني, سيمبليتيمر, نوافذ الموقت بسيطة, توقيت تحميل, اغلاق الموقت ويندوز 10 تحميل


قائمة شفافة (مجاني) - لنستمتع بقوائم شفافة! | تغيير لون قائمة السياق, قائمة السياق بارد, قائمة السياق جميلة, تلوين قائمة السياق, تزيين قائمة السياق, قائمة السياق الملونة, وتخصيص قائمة السياق, سطح المكتب شفافة, سطح المكتب موضوع ايرو, نوافذ سطح المكتب باردة


البقاء دائما في القمة (مجاني) - أضف قوائم مفيدة إضافية إلى النوافذ | والحفاظ على نافذة على القمة, والحفاظ على النوافذ على رأس, دائما على رأس القائمة, إضافة القائمة, القائمة الإضافية, والحفاظ على نافذة على القائمة العليا, والحفاظ على ويندوز على القائمة العلوية, دائما على القائمة العلوية, القائمة نافذة زائد, نافذة مينوبلوس


التوقيت الزمني (مجاني) - مراقبة التوقيت الزمني بسهولة | الوقت العالمي, سطح المكتب الوقت العالمي, الوقت العالمي, الوقت العالمي تحميل, العالم الاختيار الوقت, العالم على مدار الساعة البرمجيات, العالم على مدار الساعة سطح المكتب, العالم على مدار الساعة, العالم على مدار الساعة تحميل العالم الاختيار على مدار الساعة,


ممسحة القرص (مجاني) - Erase recoverable data from your disk drive | Moo0 مكافحة الانتعاش, ومكافحة الانتعاش, ومكافحة الانتعاش, برنامج ممحاة البيانات, مو مكافحة الانتعاش, موو المضادة الانتعاش, محرك ممسحة, القرص الصلب مسح البرمجيات, برنامج مكافحة الانتعاش, مسح القرص مسح


منظف القرص (مجاني) - تنظيف القرص الصلب من الملفات الغير مرغوب فيها | منظف القرص, منظف القرص, القرص نظيفة, على الانترنت القرص الأنظف, برنامج تنظيف القرص, منظف القرص, منظف القرص, منظف الأنظف, المحمولة, الحرة ملف الأنظف


File Monitor (مجاني) - Monitor file access easily | ملف مراقبة, ملفمونيتور, مراقبة ملف الوصول, ملف مراقبة الوصول, ملف رصد النشاط, ملف رصد, ملف مراقبة الوصول البرمجيات, ويندوز رصد ملف, رصد ملف moo0, ملف مراقبة ويندوز 7


ملف التقطيع (مجاني) - مسح الملفات الخاصة تماما | تقطيع الملفات, تقطيع الملفات المحمولة, تقطيع ملفات moo0, تقطيع البيانات, ممحاة الملفات, محو ملف خاص, محو فوت خاص, منع استعادة البيانات, حماية البيانات الخاصة, فيليشريدر


بعثرة الرمز (مجاني) - حساب / التحقق من بعثرة الرمز | تجزئة رمز, وحساب رمز التجزئة, رمز التجزئة, وسهلة التجزئة التجزئة, عدد التجزئة, تجزئة البرمجيات, هاشكود تحميل, تحميل رمز التجزئة, رمز تجزئة, ما هو رمز التجزئة


الطابع الزمني (مجاني) - قم بتعديل ملف الطابع الزمني | برنامج الطابع الزمني مجانا, برنامج الطابع الزمني, برنامج الطابع الزمني, برنامج الطابع الزمني, برنامج الطابع الزمني, معدل الطابع الزمني, مغير الطابع الزمني, الطابع الزمني تحميل, تغيير الطابع الزمني الملف, تغيير الطابع الزمني الصورة


منتقي الألوان (مجاني) - اختيار لون من الشاشة | بيكولور, لون منتقي تحميل, منتقي الألوان هتمل, منتقي الألوان الكروم, اختيار اللون, منتقي الألوان اللون, منتقي الألوان الكروم, منتقي لون النوافذ, منتقي الألوان هتمل, كولوربيكر


Font Viewer (مجاني) - Quickly Find Fonts of your Needs | عارض الخط, فونتفيور, عارض الخط, عارض الخط مجانا, عارض الخط مجانا, عارض الخطوط, عارض الخط ويندوز, مو الخط, مشاهدي الخط, عارض الخط تحميل


ألوان الصورة (مجاني) - تحويل الصور إلى نغمات الألوان المختلفة | الصور المختلفة, والألوان الصورة, وتغيير لون البرمجيات, وضبط لون البرمجيات الحرة, وتغيير ألوان الصورة, الصورة تلوين البرمجيات, تغيير ألوان الصورة, لون المغير, نغمات لون مختلفة, تغيير لون النغمات


تحويل نوع الصورة (مجاني) - تحويل تنسيقات ملفات الصور | نوع الصورة, ملفات الصور, تحويلينغ إلى إيكو, تحويل الصورة, تحويل ينغ إلى إيكو, جبغ إلى إيكو, إيكو تحويل, تحويل الصورة, إيكو إلى بابوا نيو غينيا, تحويل إلى إيكو


زيادة حدة الصور (مجاني) - Easily Sharpen/Blur your images | صور حدة, بلور بالانجليزي, صورة مبراة, صورة شحذ البرمجيات الحرة, مبراة الصورة, صورة شحذ البرمجيات, مبراة الصورة, صورة شحذ البرمجيات, شحذ الصورة, صورة شحذ البرمجيات


تحجيم الصورة (مجاني) - تحويل مقاسات الصورة | إيماجيسيزر, حجم الصور, حجم الصورة, حجم الصورة, حجم الصورة تحويل, حجم الصورة تحويل, مو صورة, صورة المخفض, صورة ريسيزير تحميل, تصغير الصورة


مصغرات الصور (مجاني) - إنشاء مصغرات الصور في شكل هتمل | صورة مصغرة, الخالق هتمل المصغرة, الخالق المصغر على الانترنت, صورة مصغرة هتمل, صورة استضافة صورة مصغرة, إنشاء صورة مصغرة على الانترنت, إنشاء صورة مصغرة البرمجيات الحرة, الصورة المصغرة البرمجيات الحرة, صورة مصغرة هتمل, هتمل إنشاء صورة صورة


عارض الصور (مجاني) - عارض الصور بسيط ومرن | عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور مجانا, عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور تحميل, عارض الصور, عارض الصور مجانا, ويندوز عارض الصور تحميل ويندوز 7, تحميل عارض الصور


SP عارض الصور (حرة عند المحاولة) - عارض صور بسيط ومرن


مراقب الاتصال (مجاني) - إفحص إتصالات شبكتك | مراقبة الشبكة, رصد شبكة الاتصال, مراقبة الوصول إلى الشبكة, مراقب اتصال, عرض اتصالات الشبكة, واتصال اتصال moo0, moo0 كونكتيونواتشر واتصالات شبكة رصد, ومراقبة الوصول إلى الشبكة, ورصد اتصال, والتحقق من الشبكة


نقر باليمين (مجاني) - حسن قائمة سياقك | moo0 ريتكليكر برو, moo0 ريتكليكر, الفرس الأيمن, القائمة انقر بزر الماوس الأيمن, تغيير قائمة السياق, تخصيص قائمة السياق, وتحسين قائمة السياق, تحرير قائمة السياق, ترتيب قائمة السياق, قائمة السياق بارد


Pro نقر باليمين (حرة عند المحاولة) - تعزيز مكثف لك قائمة السياق.


توثيق النظام (مجاني) - تعليق / إسبات إكس بي بسهولة | زب السبات البرمجيات, جعلت السبات سهلة, تعليق نظام بسهولة, السبات ويندوز إكس بي, الاستعداد ويندوز إكس بي, نظام السبات


نظام المراقبة (مجاني) - رصد أداء الحاسوب الخاص بك | نظام مراقبة نظام, مراقبة نظام مراقبة أمد, أفضل بو مراقبة تيم, رصد نظام مو, وحدة المعالجة المركزية الرصد, درجة حرارة جهاز الكمبيوتر, وحدة المعالجة المركزية رصد درجة الحرارة, رصد وحدة المعالجة المركزية, ويندوز 10, مراقبة بيسي


XP Desktop Heap (مجاني) - Let XP hold more Windows | حل مشكلة حجم كومة سطح المكتب على نظام التشغيل ويندوز زب, وزيادة حجم كومة سطح المكتب على نظام التشغيل ويندوز زب


محول الفيديو (مجاني) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+معظم التنسيق) | تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو, تحويل الفيديو على الانترنت, تحويل الفيديو على الانترنت


فيديو كتر (مجاني) - أسرع ضياع فيديو كتر | قطع الفيديو على الانترنت, القاطع الفيديو على الانترنت, القاطع الفيديو على الانترنت, فيديو موتو القاطع, تحميل الفيديو moo0, فيديو القاطع مجانا, المقص الفيديو, فيديو القاطع, moo0, فيديو القاطع


Video Info (مجاني) - Find out the Video Information Easily! | معلومات الفيديو, معلومات الفيديو, فيديوينفو, معلومات الفيديو, معلومات ملف الفيديو, فيديو الترميز الترميز, الصوت الترميز الاختيار, فيديو معدل البت الاختيار, الحصول على معلومات الفيديو, معلومات الفيديو


تغيير حجم الفيديو (مجاني) - ضغط حجم الفيديو ، أسهل طريقة | فيديو ريسيزير, فيديو مينيميزر, moo0 فيديو مينيميزر, فيديو ريسيزير البرمجيات, ريسيزير الفيديو الحرة, تغيير حجم الفيديو مجانا, ريسيزير الفيديو مجانا, مو فيديو مينيميزر, فيديو ريسيزير تحميل, moo0 فيدومينيميزر


فيديو الى mp3 (مجاني) - قم باستخراج وحفظ الصوت / الموسيقى فقط من الفيديو | فيديووتووديو, استخراج الصوت من الفيديو والفيديو لتحويل الصوت والفيديو moo0 إلى الصوت والفيديو والصوت والفيديو مو والفيديو مجانا لتحويل الصوت واستخراج الصوت من MP4 والفيديو إلى البرامج الصوتية واستخراج الموسيقى من الفيديو واستخراج الصوت من برامج الفيديو , كيفية تحميل الموسيقى الصوتية من يوتيوب, فيديو مستخرج الصوت والفيديو إلى الصوت, واستخراج الصوت من الفيديو, وحفظ الصوت من MP4, مستخرج الصوت على الانترنت, مستخرج الصوت من الفيديو, الفيديو مجانا إلى الصوت, واستخراج الصوت من MP4


FFmpeg (مجاني) - FFmpeg for Windows, an Excellent Video Converter | فميغ ويندوز بناء, فميغ للنوافذ, تحويل الفيديو للنوافذ, فميغ تحميل, فميغ النوافذ, تحويل الفيديو مجانا للنوافذ, ويندوز فيديو تحويل, ما هو فميغ, فميغ المحمولة, فميغ ويندوز واجهة المستخدم الرسومية


What's your IP? - Check your IP / Hostname / Browser Info


What's his/her IP? - Find his/her IP Address and Location


Whois (Domain Owner Info) - Check Who is Owning the Domain | لوكوب وويس المعلومات, بحث الذي يملك الموقع / المجال, معلومات مالك البحث من الموقع


HTML Compressor - Minify your HTML Code | هتمل مينيميزر, هتمل مينيفي, ريد هتمل سيز, إمبروفيد هتمل سيز, ميك هتمل سمالر, ويباج مينيميزر, ويباج مينيفي, ريد ويبزيت سيز, إمبروفيز ويباج سيز, ميك ويب بادج سمالر


Javascript Compressor - Minify your Javascript Code | جافاسكريبت مينيميزر, جافاسكريبت مينيفي, ريد جافاسكريبت سيز, إمبروفيد جافاسكريبت سيز, ميك جافاسكريبت سمالر


CSS (Style Sheet) Compressor - Minify your CSS (Style Sheet) Code | كس الحد الأدنى, كس مينيفي, تقليل حجم كس, تحسين حجم كس, جعل كس أصغر, نمط ورقة مصغر, نمط ورقة مينيفي, تقليل نمط ورقة الحجم, تحسين نمط ورقة الحجم, جعل نمط ورقة أصغر

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川